style="text-align:center;width:178px;"
Foto-impressie
Welkom
Angstpatiënten
Informatie
Invisalign
Laseren
Behandelingen
Registraties
Een klacht?
Het DT-team
In de media
Contact
Vacatures
Onze huisregels
Bel mij terug
Vul svp uw naam en telefoonnummer in.
Please let us know your name.
Geen geldig e-mailadres
Geen geldige postcode
Geen geldig telefoonnummer

 facebook2

 

De orthodontodontische behandeling binnen Dident kliniek

Bespreken behandelplangebitregulatie
Het behandelplan wordt in dit bezoek met u of u en uw kind besproken. Er volgt dan uitleg over de actieve behandeling: de te gebruiken beugel(s), de te verwachten behandelduur, en de te verwachten kosten en de huisregels omtrent afspraken en betalingen.

Binnen de orthodontie gelden vaste tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en de NMT (Nederlandse Maatschappij voor de bevordering van de Tandheelkunde).

Actieve behandeling
Na het bespreken van het behandelplan volgt de actieve behandeling. Soms worden elastiekjes tussen de kiezen geplaatst, of gebitsafdrukken gemaakt waarna er bandjes, slotjes en draden en/of uitneembare apparatuur kunnen worden geplaatst. Na plaatsing van de beugel vindt ongeveer eens in de 4 tot 6 weken controle plaats. Tijdens deze controles wordt de beugel telkens geactiveerd en bijgesteld om de beoogde veranderingen in het gebit te bereiken. Uiteraard is de vooruitgang sterk afhankelijk van de motivatie en inzet van de patiënt. Stelliger gezegd: De behandeling valt of staat met de medewerking van uzelf of uw zoon/dochter. Bij kinderen die nog groeien speelt de groei een grote rol. Ook de vorm, grootte en stand van de tanden, kiezen en kaken, alsmede individuele biologische verschillen bepalen in hoge mate de tijdsduur van een behandeling. De totale duur kan dan ook nooit exact van te voren worden bepaald. Na de actieve behandeling volgt nog een zogenaamde retentieperiode, waarbij het behaalde eindresultaat wordt behouden en geëvalueerd.

Retentie en nazorg
Wat is de retentieperiode? Na de actieve behandeling wordt de vastzittende beugel verwijderd. Om de stand van de onder- en boventanden zoveel mogelijk vast te houden, worden er meestal spalken achter het onder- en bovenfront geplaatst. Deze zullen nog door ons worden gecontroleerd en tijdens de laatste controle van de spalken, zal er een eindröntgenfoto worden vervaardigd om de ligging van de verstandskiezen te beoordelen. Vervolgens zal uw tandarts een brief krijgen waarin wordt vermeld dat de behandeling  bij Dident is afgerond, als u bij ons ook onder tandheelkundige behandeling bent dan zal dit intern doorgegeven worden, hoe de ligging van de verstandskiezen is en dat de controles van de spalken vanaf dat moment bij de tandarts kunnen worden voortgezet.

Regelmatige controles
Regelmatige controles zijn erg belangrijk voor een goed verloop van de behandeling. Daar veel van onze patiënten op school zitten, lukt het niet altijd om afspraken buiten schooltijd te plannen. Af en toe zal school moeten wijken voor de controle/ plaatsing van de beugel.
Tijdens de reguliere controles van uw zoon/dochter kunnen de ouders in de wachtkamer blijven wachten. Heeft u een vraag aan de behandelend tandarts inzake orthodontie dan kunt u gewoon mee  lopen om deze te stellen. Blijken er bijzonderheden van onze behandeling te zijn dan zult u door ons worden geroepen om deze te bespreken. Ouders hoeven niet altijd mee te komen naar de praktijk voor reguliere controles. Indien er wat met u besproken moet worden over de vorderingen van de behandeling of wijzigingen in het behandelplan vragen wij meestal aan uw kind om bij de volgende controle een ouder mee te nemen, wij stellen het op prijs als hieraan gehoor wordt gegeven.

 
© 2019 www.dident.com    Disclaimer    Powered by OSinIT!