style="text-align:center;width:178px;"
Foto-impressie
Welkom
Angstpatiënten
Informatie
Invisalign
Laseren
Behandelingen
Registraties
Een klacht?
Het DT-team
In de media
Contact
Vacatures
Onze huisregels
Bel mij terug
Vul svp uw naam en telefoonnummer in.
Please let us know your name.
Geen geldig e-mailadres
Geen geldige postcode
Geen geldig telefoonnummer

 facebook2

 


The Wand - Microprocessor gestuurd anesthesie systeem 

the wand injectieThe Wand is een microprocessor gestuurd anesthesie systeem (verdoving). Dit innovatieve systeem zorgt voor een eenvoudige en vrijwel pijnloze wijze van het geven van lokale anesthesie. Het feit dat het geautomatiseerd de anesthesievloeistof inbrengt zorg er voor dat deze langzamer en geleidelijker op de locatie komt waar er verdoofd dient te worden, dit brengt met zich mee dat er meer ontspannend een verdoving wordt ingebracht en dit vaak ook minder gevoelig is.

The Wand is een injectiesysteem, dat minimale pijnsensatie bij het injecteren geeft en zowel doelmatig is als makkelijk in gebruik voor de tandarts. De kerntechnologie is gebaseerd op een gekalibreerde infuuspomp, die een gecontroleerde en constante flow van anesthesievloeistof tijdens injecties mogelijk maakt, daarbij effectief de pijn, die door de patiënt vaak door de stroom en druk van de vloeistoffen in het weefsel wordt waargenomen, eliminerend. De behandelaar heeft meer controle dan ooit over het geven van lokale anesthesie, doordat het Wandsysteem het injecteren en perforeren van de mucosa (tandvlees) van elkaar loskoppelt.
 
ergonomisch gevormde handstukDoor het ergonomisch gevormde handstuk wordt de afbuiging van de naald geminimaliseerd, doordat deze licht roterend tussen de vingertoppen kan wordt ingebracht.

Uit onderzoek komt naar voren dat meer dan 80 procent van de patiënten pijn bij het geven van een injectie met The Wand als minimaal of oppervlakkig ervaren.

De flow van de anesthesievloeistof wordt gecontroleerd door een microprocessor in plaats van handmatige druk, waardoor de injectie, onafhankelijk van weefselvariabelen (tegendruk), met een constante druk en flow wordt toegediend. Bovendien is er minder penetratiekracht nodig, waardoor het perforeren van huid of mucosa met de naald bijna moeiteloos en met een minimale pijnsensatie gaat. Door gebruik te maken van de langzame injectiemodus kan een anesthetisch pad gecreëerd worden, wat een pijnloze entree van de naald in het weefsel mogelijk maakt en de plaatsing van het depot anesthesievloeistof beneden de pijngrens van de patiënt garandeert. Dit houdt in dat de naald langzaam in het tandvlees word gedrukt terwijl er een constante druppelstroom van anesthesievloeistof wordt afgegeven.

The Wand heeft een "Cruise Control" modus, die, wanneer geactiveerd, de langzame flow van anesthesievloeistof vasthoudt, zonder constante druk op het voetpedaal. Hierdoor is de tandarts in staat om zich volledig op de patiënt en de injectieprocedure te concentreren. The Wand heeft tevens een snelle, 5 seconden aspiratiecyclus, die de traditionele injecties vereenvoudigt en soepel laat verlopen.

The Wand Plus is door zijn uitgekiende technologie inzetbaar voor alle traditionele vormen van lokale anesthesie, zoals infiltratie, mandibulair block en intraligamentaire anesthesie. De verschillen kunt u zien in de volgende 3 afbeeldingen.

Infiltratie techniek

Mandibulair blok Intraligamentaire techniek
Infiltratie techniek Mandibulair blok Intraligamentaire techniek

Het unieke concept biedt hiernaast ook de mogelijkheid tot het pijnloos toedienen van alternatieve vormen van lokale anesthesie, welke met de traditionele handspuit niet effectief zijn of gepaard gaan met een te grote pijnsensatie voor de patiënt. Voorbeelden hiervan zijn palatinale, interradiculaire en enossale injectietechnieken, welke als voordeel hebben dat er nauwelijks of geen neveneffecten zijn in de vorm van gestoorde motoriek of collaterale stijfheid en er direct na het injecteren met de behandeling kan worden gestart.

Palatinale techniek  Interradiculaire techniek Enossale techniek
 Palatinale techniek  Interradiculaire techniek  Enossale techniek

The Wand plus is dus een alternatief voor de traditionele injectiespuit (en niet alleen een aanvulling!), waarmee meer mogelijkheden ontstaan voor het geven van lokale anesthesie.

Tijdwinst
Het geven van een injectie op zich duurt met The Wand langer dan met een traditionele spuit. Dit is één van de voordelen van het weken met The Wand, omdat een injectie nooit te snel kan worden gegeven doordat het gebruik maakt van microprocessor gestuurd lage druk systeem. Dit zorgt ervoor dat het lichaam geleidelijk aan in contact komt met de anesthesievloeistof en het sneller inwerkt, dit zorgt ervoor dat u minder lang hoeft te wachten voor de behandelaar kan beginnen.

 
© 2019 www.dident.com    Disclaimer    Powered by OSinIT!