Disclaimer Dident Tand-art

De inhoud en werking van deze website is voortdurend punt van aandacht, maar dat is geen garantie voor juistheid, volledigheid en/of foutloos of onderbroken functioneren. De geboden informatie en werking kunnen door Dident Tand-art op ieder moment worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie op de website van Dident Tand-art kunnen geen rechten worden ontleend. Dident Tand-art is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan bezoekers, via links op de website van Dident Tand-art, kennisnemen. Dident Tand-art sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via de website van Dident Tand-art is verkregen. De afnemer van informatie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Ten aanzien van de inhoud van de website van Dident Tand-art bestaat geen overnemingvrijheid. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

 
© 2019 www.dident.com    Disclaimer    Powered by OSinIT!